Статут Київського Центру профорієнтації дітей-інвалідів

Нижче два посилання на текст статуту Київського Центру профорієнтації дітей-інвалідів.

Перша сторінка
Сторінки 2-10

Центр проф ориентации детей инвалидов в Киеве